DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Tazshura Kazrami
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 24 March 2011
Pages: 238
PDF File Size: 14.20 Mb
ePub File Size: 16.5 Mb
ISBN: 847-9-74493-464-5
Downloads: 83488
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tak

De sociaaldemocraten zouden hun partners voortaan uitsluitend aan de linkerzijde van het politieke spectrum zoeken.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Na acht jaar tobben maakte het CDA in een onverwachte comeback. Aanleiding was de ontsnapping van de oorlogsmisdadiger Pieter Menten naar Zwitserland, volgens de sociaaldemocraten omdat Justitie laks was geweest. Het nieuwe verbond was van korte duur. De flamboyante minister, die bekendstond om zijn zijden dassen, bezat een groot organisatietalent. De scheidingsakte werd uiteindelijk opgemaakt door het katholieke Tweede Kamerlid Anton Lucas.

De Katholieke Kamerfractie ziet niet in, dat wouteer noodzaak thans reeds aanwezig zou zijn. Echt van harte ging dat niet. Wat betreft zijn prominente normen- en waardenagenda lijkt Balkenende op Van Leziny, al mist hij diens losse Brabantse stijl.

De polarisatiestrategie was definitief mislukt. Toen anderhalf jaar later een Duitse vrouw een aanklacht tegen Bloemenhove indiende, stuurde Van Agt alsnog de politie eropaf. Omdat D66 vooralsnog geen interesse toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos. Alleen bij uiterste noodzaak zou de Katholieke Kamerfractie tot deze zeer ongewenscht ven samenwerking kunnen overgaan.

Hij zorgde ervoor dat Nederland meeprofiteerde van het Amerikaanse Marshallplan, het economisch-herstelprogramma voor Europa. Het Stabiliteitspact hield de inflatie binnen de perken en maakte de weg vrij voor de euro.

De vriendelijke brombeer uit Heerenveen had veel fans, ook toen hij later de eerste president van de Europese Centrale Bank werd. De christelijke linkervleugels hadden de confessionele partijen al grotendeels verlaten.

  BUSZONE PROTECTION PDF

Terwijl de tegoeden lezung gecontroleerd, kreeg iedere Nederlander tien gulden om vanaf 26 september een week van rond te komen: Wie van deze 32 ministers was de beste? De confessionelen zetten zich schrap: Contact Adverteren Login Klantenservice Privacy. Marshallplan Op de derde plaats staat, met 11,3 procent, Jelle Zijlstra.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

In november deed voorman Pieter Jelles Troelstra met een handvol volgelingen een halfslachtige en slecht voorbereide revolutiepoging. Vier jaar later gingen zij opnieuw de verkiezingsstrijd aan onder het motto ‘Den Uyl of Van Agt’.

De ‘superminister’ ergerde zijn collega’s met voorstellen om het benodigde geld uit de budgetten van andere departementen te halen. Treubs laatste biografie is alweer bijna veertig jaar oud. Het oordeel van economen en fiscalisten over Zalms erfenis is te lezen in Per saldo. Nee, bedankt x Welkom bij Historisch Nieuwsblad!

Hij had hier een lastige rol en dat heeft hij goed gedaan. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een nieuwe dimensie: Dit kabinet leznig al na vijf maanden op de klippen door hoogoplopende ruzies binnen de LPF.

De PvdA-fractie verklaarde deh solidair met de demonstranten en ook minister Irene Vorrink schaarde zich achter de bezetting. Contact Adverteren Login Klantenservice Privacy. Bij zijn overlijden in verscheen een boekje met door derden opgetekende herinneringen, onder de titel Pieter Lieftinck, De nauwelijks verholen weerzin tussen Bos en Balkenende herinnert aan de tijd waarin Den Uyl en Van Agt elkaar het leven zuur maakten.

Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen. Toch trokken de sociaaldemocraten hier vooralsnog geen lessen uit. Het betekende voor de sociaaldemocraten het begin van zeven magere jaren in de oppositie. Het aantal stemmen voor Treub is verwaarloosbaar, Pierson blijft hangen op 5,9 procent. Zijn uitvaart ininclusief een herdenkingsbijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam, werd bezocht door prins Willem-Alexander, premier Balkenende en vele binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

  ENSAIO SOBRE A ANLISE FLMICA PDF

Samen met de nieuwe progressieve partijen D’66 en PPR moest een hecht links blok worden gesmeed, dat de confessionelen zou verpletteren. In het beginselprogramma van ontdeden de sociaaldemocraten zich van het concept van de klassenstrijd en het internationalisme.

Als hoogleraar economie en oud-president van de Nederlandsche Bank bezat Pierson een groot gezag in Den Haag. Een leven in vogelvlucht. Historisch Nieuwsblad vroeg het aan deskundigen: Zijn amendement werd aangenomen, en de rooms-rode epoche was ten einde. Vanaf hadden de Partij van de Arbeid, de Katholieke Volkspartij, en bij gelegenheid ook de Christelijk-Historische Unie, samen de wederopbouw van Nederland gestalte gegeven. Den Uyls houding van ‘slikken of stikken’ zette kwaad bloed bij de KVP-fractie.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Nee, bedankt x Welkom bij Historisch Nieuwsblad! Nouwen gaf het werk in de wonderlijke titel Willem Treub. Het bleek niet mogelijk een kabinet lezinh formeren met een partner die men nog tijdens de verkiezingen hartstochtelijk had bestreden.

Lezint kregen alle huishoudens per 1 januari honderd gulden belastinggeld terug: Echter, met zo min mogelijk concessies. De confessionele partijen zagen in de tweede helft van de jaren zestig hun kiezersgroep slinken.

Na de bevrijding werden de partijpolitieke scheidsmuren weliswaar weer opgetrokken, maar iets van de ‘geest van Gestel’ bleef hangen. Maar Duisenberg is ook om een andere reden populair.