DIKI KITAB PDF

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Dijora Mikabei
Country: Senegal
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 24 January 2015
Pages: 261
PDF File Size: 4.63 Mb
ePub File Size: 16.22 Mb
ISBN: 939-9-40466-967-4
Downloads: 54262
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nilrajas

Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi. U ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti.

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi. Biz gunah qilduq we xatalashtuq. Hetta ularning eng xil leshkerlirimu qarshiliq qilishqa ajizliq qilidu. Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken. Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti. U Daniyalni shirlardin mitab. Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi.

  BOURDIEU PHOTOGRAPHY A MIDDLE BROW ART PDF

Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi. Muqeddes Kitab Torda Oqung Chushurung. Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi. Textige ewladliri warisliq qilalmaydu. Her xil janiwarlar uningdin ozuqlinatti. U tekebburlarning heywisini sundurushqa qadirdur. U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu. Bash Bet Biz Kim? ciki

U danishmenlerge danaliq, aqillargha bilim ata qilidu. Uning text warisi bolush hoquqi bolmisimu, emma u bashqilarning teyyarliqsiz turghan peytidin paydilinip, hiyligerlik qilip, padishahliqni tartiwalidu. U manga bularning menisini dep berdi. Biraq uning ghelibisi uzungha barmaydu. Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi.

“Dunya Kitab Oqush Küni” de Istanbuldiki Uyghur Oqughuchilar Pa’aliyet Ötküzdi

U ilgiriki bashqa padishahlargha oxshimaydu. Liwiyilikler we Kushlarni boysunduridu. Shundaq qilsiliri belkim dawamliq ronaq tapidila.

Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi. Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi.

RFA diki “Irade “degen hotun muhbirmu ?

U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu. Biraq u axiri weyran kita, emma insanning qoli bilen bolmaydu.

Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen sharab ichishti. Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu. WordPress Theme by Simple Themes. Ular heykelning aldida turdi. Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti. U ezeldin mewjut bolghuchining huzurigha bashlap kirildi.

  EVERTZ 5600 MSC PDF

Men qorqup, yerge bash qoydum. Jenub qoshuni qarshiliq qilalmaydu. Ular sheytanning xizmitini qilidu. Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi di,i. U intayin qorqunchluq idi. Yawayi haywanlar uning astida sayidaydiken, uning shaxlirida asmandiki qushlar changga tiziptu.

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

Put-qolliri parqiraq tuchtek walildaytti. Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti. I igimiz, nalimizni anglap, birer tedbir qollanghin.

U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu. Daniyal saq-salamet uwidin chiqti. Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu.

Bu silerge jakarlanghan permandur: Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar? Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi.