DNEVNIK TRENINGA I ISHRANE PDF

Kasnije je dnevnik treninga mogue analizirati i ukljuiti ga u plan tempiranja forme . Pretreniranost se moe pojaviti i kao rezultat loe ishrane ili. Download Dnevnik & Tablica Kalorija apk for Android. Brzi pregled kalorija i nutritivnog sastava hrane, kao i vodjenje dnevnika. časove scenskog pokreta imaćemo i radionice koje se odnose na retoriku, dikciju, razne vrste sportskih treninga, časove pravilne ishrane.

Author: Kigarn Togar
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 12 April 2014
Pages: 26
PDF File Size: 18.89 Mb
ePub File Size: 6.56 Mb
ISBN: 431-2-11428-866-6
Downloads: 74975
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazilrajas

Zimi su toplije jer su bubrezi zatieni. Kacigu je kao i mnogu drugu opremu bolje kupovati zimi kad postoje zimski popusti i kad novi isbrane izlaze na trite pa je izbor vei, a i prologodinji modeli esto budu na rasprodaji.

Vozai s dugim nogama mogu imati koristi od duljih kurbli – vee poluge. Nitko ne voli biciklista koji vijuga i takav nee biti dobrodoao na grupnim vonjama. Imaju mehanizam za jednostavno podeavanje koje je nuno kako bi se zadr-ao jednak hod i koiona sila poto se gumice konica s vremenom istroe, a sajle se u poetku mogu rastegnuti.

Podstavljeni dlan osim to daje bolju udobnost ujedno daje osjeaj sigurnosti kroz vre primanje volana. Kazetu je najlake oistiti ako se kota skine s bicikla. Na taj nain se tijelo prilagoava radu u tom nivou optereenja i to pomae poveanju efikasnosti. Nakon vonje dobro je odraditi hlaenje vrtnjom pedala malim intenzitetom, ali s treninha okretaja bar 5 minuta.

Slavne utrkeSlavne utrke imaju veliku tradiciju i svoj ugled su stjecale kroz itavo stoljee.

LED rasvjeta je dobra za ceste pod ulinom rasvjetom, za podruja gdje nema uline rasvjeti preporuljiva su Xenon svijetla. Iznimno postoje i dulje utrke, uz odobrenje nadlene biciklistike fede-racije, a onda se obino radi o tradicionalnim stazama ili svjetskim prvenstvima. Sve teina prebacuje se na vanjsku pedalu kako bi se gume maksi-malno opteretile i poboljao kontakt s podlogom.

  CARTELLA COLORI NCS PDF

U trenutku skoka, noge se ponaaju kao da se skok izvodi na tlu, a ruke blago povuku volan kako bi se prednji i zadnji kota poravnali u horizontali. U dvije linije vozi se sa stalnom rotacijom, jedna linija je bra, a druga sporija, nakon to biciklist da smjenu on prelazi iz bre u sporiju liniju i prikljuuje se na kraj bre linije. Ovo se moe uvjebati poskakivanjem pri Tehnika vonje i opa biciklistika znanja28maloj brzini, postepeno poveavajui visinu skoka.

Danas postoji i profesionalni biciklizam unutar Hrvatske te nai biciklisti ostvaruju bolje rezultate nego ikada. Kod vonje previe blizu ruba pojavljuje se jo jedna opasnost.

Etapne utrke mogu dnrvnik od nekoliko dana pa sve do tri tjedna ishrabe Grand Tour utrke. Teoretski lanac se moe po-praviti ak i avlom naenim na cesti, ali kod modernih i uskih lanaca to je vrlo teko. Ako je napetost lanca velika ansa je da prvo nee uope htjeti s velike na malu ajbu i obratnoa kad krene zbog velike napetosti naglo e propasti i promaiti zupanik.

Zato je poeljno vjebati dodir kotaa pri maloj brzini. Treba istaknuti da biciklizam zbog pokreta koji su ograni-eni vrtnjom pedala ne optereuje zglobove, ligamente i tetive kao mnogi drugi sportovi.

Njegov bicikl je u potpu-nosti bio drven, a od tla se voza odgurivao nogama. Na krono-metru vozai startaju u odreenim vremenskim rasto-janjima i mjeri im se vrijeme u kojem odvezu stazu. Cijev sjedala je ishrqne koji esto pucketa pa ju treba redovito pregledavati tijekom ienja bicikla. Poeljno je uspon zapoeti na prijenosu malo lakem nego je zapravo potreban.

Kod postavljanja nove gume prvo se stavi ventil, a zatim se guma laga-no napumpa, tek toliko da poprimi oblik.

  ANTONIO MILLAN PUELLES FUNDAMENTOS DE LA FILOSOFIA PDF

Plan ishrane *1300 kcal* i treninga za mršavljenje

Giro dItalia je zahvaljujui dobro koncipiranoj stazi esto zanimljivija i dinaminija utrka nego Tour de France koji je iscrpljujui zbog veih temperatura naroito u Pirine-jima.

Naoale neka budu s prozirnim, utim ili naranastim staklima za veu sigurnost. Kad su trenigna vlane mogu biti jako skliske, a ako nisu postavljene pod pravim kutom u odnosu na kretanje biciklista onda je opasnost jo vea.

Kasnih tih biciklizam u Hrvatskoj dobiva novi zamah kad nai biciklisti ponovno odlaze u inozemstvo Miho-ljevi, otar Od Prirunika najveu korist mogu imati cestovni biciklisti, pogotovo poetnici u biciklizmu. Ova radnja treba biti to je mogue jednostavnija i bra.

Biciklistiki Prirunik HBS Izdanje

Taj blokej oteava i hodanje. Laufmachine Karla Draisa iz Ako je mogue neka jakna bude od goroteksa ili slinog materijala koji die. Cesta koja je ihsrane preko dana po noi moe biti sasvim pusta. Kad postoji ishranw rjee-nje biciklist je smiren, a postoji mogunost da pomogne i nekom drugom u nevolji. Postoji i bodovni kriterij u kojem se svakih nekoliko krugova boduje prolazak prvih vozaa kroz ciljnu liniju. Izrazito kratke lule mogu bicikl uiniti neurotinim, a suvie duge nedovoljno okretnim.

Noge moraju ostati na pedala-ma kako bi biciklist zadrao stabilnost, ne treba nikada pokuavati udariti psa. Tajna naglog zaustavljanja je u pomicanju teita prema nazad i usklaenom radu prednje i zadnje konice.

Naravno da poveane brzine biciklista natjecatelja doprinose ozbiljnost ozljeda i vjerojatnosti njihovog nastanka, ali se i dalje moe rei da je biciklizam znatno manje cnevnik nego to o njemu vlada percepcija.