HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Vudolrajas Momi
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 21 August 2016
Pages: 114
PDF File Size: 18.87 Mb
ePub File Size: 17.10 Mb
ISBN: 920-6-59620-190-6
Downloads: 27367
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakadal

Een gangbare fietsverzekering kan de volgende dekkingen ter zake van de fiets omvatten: De kostprijs is overigens mede afhankelijk van de BTW-positie waarin de werkgever verkeert. Vraag Kan loonheffngen fietsregeling ook worden toegepast als de werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont? Heeft dit fiscale consequenties voor de werknemer?

Kan de werkgever onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen? Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen loonhefffingen de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd.

Kan de fietsregeling ook worden toegepast als de werknemer binnen een uandboek van 10 km van het werk woont? Kan hij dit bedrag in een keer op de winst in mindering brengen? Als de werkgever een fiets verstrekt, kan hij daarnaast, voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk, ook een NS- of OV-jaarkaart verstrekken.

Een werkgever en een werknemer komen in juli een regeling overeen, waarbij de werknemer zich verplicht om een fiets aan te schaffen en te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer. Een vergoeding na het jaar van aanschaf van de fiets is onbelast tot maximaal de nog niet verstreken afschrijvingstermijnen, voorzover die niet al eerder zijn vergoed.

  FASHION CHRISTOPHER BREWARD PDF

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit, voor zover relevant, ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Antwoord Daaraan zijn de volgende gevolgen handnoek Vraag Geldt de fietsenregeling ook voor oproepkrachten? Antwoord Nee, voor een werknemer komen de aanschafkosten van een fiets onder de Wet op de inkomstenbelasting niet voor aftrek in aanmerking. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen, zijn onder meer: Antwoord De terbeschikkingstelling leidt niet tot een bijtelling.

Deze voorwaarde is voor wat betreft vergoede en verstrekte fietsen gewijzigd in een vrijstellingsbedrag. In dat geval is wel de eindheffing mogelijk zoals aangegeven in punt Antwoord De volgende voorwaarden gelden: Antwoord Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in loonheffingrn Dit handboek is ook te raadplegen via internet zie www.

Loonheffingeh geldt ongeacht of de fiets is verstrekt, ter beschikking is gesteld dan wel is vergoed. Kan een werknemer de aanschafkosten van een fiets voor de inkomstenbelasting in aftrek brengen? Vraag Geldt de fietsregeling ook voor gebruikte fietsen? Vervolgens wordt antwoord gegeven op vragen die vanuit de praktijk zijn gesteld vragen en antwoorden.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Vraag Geldt de fietsregeling uitsluitend voor werknemers? In zijn algemeenheid is dit echter minder aannemelijk. Vraag Kan een werknemer de aanschafkosten van een fiets voor de inkomstenbelasting in aftrek brengen? Dit betekent dat de fietsregeling meebrengt dat de werknemer in beginsel het kalenderjaar en de twee volgende kalenderjaren de fiets voor het woon-werkverkeer gebruikt, dat wil zeggen het tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt zie ook de vragen 1, 10 en 13 van dit fietsbesluit.

  KNOWING KNOPPIX PDF

De eigen bijdrage kan niet tot een negatief bedrag leiden. De vergoeding voor het regelmatig woon-werkverkeer is belast voor zover zij boven het reiskostenforfait uitkomt.

De terbeschikkingstelling leidt niet tot een bijtelling.

Antwoord Gedurende de periode dat een fiets ter beschikking is gesteld, heeft de werknemer voor de per fiets afgelegde reisafstand geen recht op een belastingvrije vergoeding omdat er sprake is van vervoer vanwege de werkgever. Ja, de fietsregeling staat ook open voor gebruikte fietsen.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Zaken die normaliter ook buiten verband van de fiets worden gebruikt zoals warme kleding in het algemeen, bijvoorbeeld bijzondere thermische kleding, maar ook sjaals en petten, komen in ieder geval niet in aanmerking. Vraag Kan de werkgever ook uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken? De werkgever moet dit bedrag in kolom 3 respectievelijk 4 van de loonstaat boeken van het loontijdvak waarin hij de fiets vergoedt of verstrekt.

Vraag Tot welke bedragen kan een werkgever met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken? Kan een vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangen per fietskilometer? Rijwielen met een verbrandingsmotor bijvoorbeeld de snorfiets, de Solex en de Spartamet voldoen niet aan deze definitie. Ja, een werkgever kan de fietsregeling ook toepassen als de werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont.